Konferensresa och kick off

S-group samlar vartannat år sina medarbetare för en PFF – ”Positioning for the future”, ett slags avstamp där man tillsammans blickar framåt och lägger strategi för kommande års arbete. Brinc har arrangerat PFF under flera år och bidragit både strategiskt och operativt kring innehåll och inramning. 2016 blev destinationen Berlin för tre dagars konferens, gruppövningar och upplevelser.