En face-to-face-bok

Vi på Brinc är så övertygade om det levande mötets möjligheter att förflytta människor och förändra attityder att vi har valt att skriva en hel bok om det. Boken ”Det är inte magi, det är energi” är skriven som en inspirations- och handbok i konsten att nå ut med sina budskap till medarbetare och kunder. Eller rättare sagt, konsten att nå in. För hemligheten med upplevelsebaserad kommunikation är ju möjligheten att verkligen kommunicera på mottagarnas villkor. Och ett möte – ansikte mot ansikte – är fortfarande det mest sociala av alla sociala medier.

Beställ boken här!