Brincosofi

Aha!-upplevelser.

Vi arbetar med att skapa upplevelser i små och stora format. Det kan vara en galaföreställning i Globen med artister, trerättersmiddag och dans. Men det kan också vara en teambuildingövning i Åre, en konferens på OS-stadion i Barcelona, en kick-off i Visby, ett internationellt chefsmöte i Rom eller medarbetardagar i Berlin. Den gemensamma nämnaren är att vi med hjälp av noggrant planerade upplevelser gör mottagarna mer mottagliga för de budskap du vill föra fram.

Med mer än femton års erfarenhet vet vi vilken enorm kraft det finns i det vi kallar ”upplevelsebaserad kommunikation”. Upplevelser kan förmedla, förklara och förstärka interna och externa budskap och göra mottagarna delaktiga i mål och visioner. Företag och organisationer som lyckas skapa förståelse, gemenskap och delaktighet bland medarbetare och kunder rör sig snabbare framåt, så enkelt är det.

Vi förflyttar människor. Vart vill ni?

De flesta människor har en inneboende önskan om att bidra till helheten. Vår roll är att frigöra och samla individernas kraft och leda den mot ett förutbestämt mål. Det kan vara ökad motivation hos säljkåren, bättre kundrelationer, tydligare arbetsgemenskap eller helt enkelt större förståelse för företagets visioner och mål.

Tillsammans med dig som uppdragsgivare lägger vi stor vikt vid att arbeta fram en tydlig målbild för projektet. Vi har utvecklat en metoddialog för den här fasen av arbetet, som hjälper oss att på ett effektivt och målinriktat sätt prata oss fram till svaren på tre frågor: Vad ska deltagarna känna, kunna och göra?

När vi har svaren på dessa frågor, men först då, kan vi på allvar börja med idéutveckling, projektplanering och kostnadsberäkning.

Från blankett till bankett.

I nästa steg presenterar vi förslag på en kommunikationsplattform tillsammans med en tid- och kostnadsplan. När du sagt OK till detta går vi vidare in i produktionsfasen. Under det arbetet får du kontinuerligt kontaktrapporter som ”kvitton” på överenskomna beslut och gjorda bokningar och beställningar.

  • Kommunikationsplattform, projektplan och budget
  • Produktion
  • Genomförande
  • Uppföljning

Under själva genomförandet agerar vi ”producenter” – vi finns alltid på plats och tar det yttersta ansvaret för smått  som stort. Efter varje genomfört event eller möte är vi sedan noga med att göra en uppföljning, dels i ett möte med dig som beställare, dels genom intervjuer med deltagarna. Vad var bra och vad hade kunnat göras bättre? Vad kände, tänkte och gjorde deltagarna – dvs hur väl uppnådde vi målen?

Det är detaljerna som gör helheten.

En tydlig idé och en tydlig projektorganisation är nycklar till ett lyckat event. Vi behöver någon i din organisation som är huvudansvarig beställare. På motsvarande sätt utser vi en dedikerad projektledare som leder och driver hela projektet. Han eller hon sätter ihop ett team av specialister för att hantera alla delar – alltifrån catering och teknik till ljussättning, underhållning, transporter och övernattning – men tar själv helhetsansvaret från start till genomförande. Den personliga kontakten, och det individuella engagemanget, är grundstenar i vår arbetsfilosofi.

Vårt mål är att på ett positivt och energifullt sätt inspirera och influera dina kunder/medarbetare. Och för oss är kommunikationsmöjligheterna större än själva eventet. Varje projekt innehåller en serie tillfällen – före, under och efter – att förmedla, förklara och förstärka ditt budskap. För att hålla ihop all kommunikation ger vi varje  projekt en visuell identitet med utgångspunkt från budskapet, temat och ditt företags eller varumärkes grafiska manual. På så sätt skapar vi en inramning som går igen i allt från inbjudan till scenografi, trycksaker, powerpoint-presentationer etc. Vår ambition är att förmedla en helhetsupplevelse – och det är som bekant detaljerna som gör helheten.

Du betalar för erfarenheten. Engagemanget får du på köpet.

För att allting ska klaffa räcker det inte att ha ett brett kontaktnät – minst lika viktigt är den egna erfarenheten av att leda och driva den här typen av evenemang. Det spelar liksom ingen roll om man har artisterna, maten, lokalerna och allt det andra om det inte fungerar med ”bussbeställningen” som ska ta deltagarna till evenemanget. Och det är inte värt något att ha 1200 sittande gäster vid 100-årsjubiléet om varmrätten är kall för att man missade att boka extra serveringspersonal.

Anlitar du oss på Brinc ska du kunna lita på att allt, varje liten detalj, blir genomförd som den är planerad. Du ska också kunna känna dig trygg i varje skede av processen – därför är kontaktrapporter och regelbundna avstämningsmöten viktiga inslag i arbetet. Vi kollar hellre en gång för mycket än en för lite.

Det är inte magi, det är energi!

Upplevelsebaserad kommunikation kan användas både internt och externt och är precis lika verkningsfullt i båda sammanhangen. Och när man som vi gång på gång bevittnar den kommunikativa kraften som finns i producerade upplevelser så finns det ingen tvekan om att ett väl genomfört event är väl investerade pengar.

När människor möts uppstår alltid energi. Och när man lyckas samla, förstärka och rikta den energin mot det givna målet, då upplevs resultatet nästan som magi.

Stefan Åsbrink,
vd