Företagskultur

Jaget, Laget och Företaget

Det är rubriken på ett internutbildningsprogram som vi utvecklat för att ge energi och stärkt företagskultur. Programmet kan användas som grundstomme i olika interna utvecklingsprocesser, och enkelt skräddarsys utifrån det enskilda företagets eller organisationens behov och önskemål.

Ett exempel: Med sina egna interna värdeuttryck: Open Mind , Team Spirit och Fair Play, som plattform skapade 400 geografiskt och demografiskt spridda medarbetare under en enda dag en gemensam bild av hur företaget skall agera för att för att möta framtidens behov. Interna förändringsprocesser handlar om att skapa energi, dialog och delaktighet. Vill du veta mer om hur vi kan bidra i utvecklingen av just din organisation så berättar vi gärna mer.

CASE