Vi stärker varumärken

- Inifrån

På Brinc jobbar vi med upplevelsebaserad kommunikation

I praktiken betyder det att vi hjälper våra kunder att utveckla och stärka sina relationer; till omvärlden eller inom sin egen organisation, genom gemensamma upplevelser.

Det finns många anledningar för människor att mötas och göra saker tillsammans. Kanske för att lansera något nytt, göra avslut, fira, lära sig, tighta till, komma överens eller tänka nytt. När vi vet vad ert företag vill åstadkomma med er verksamhet och era medarbetare så skapar vi en upplevelse av det.

Det lilla företagets personlighet,

det stora bolagets kapacitet

Vi har egna projektledare, produktionsledare och producenter, men samarbetar med ett professionellt nätverk av tekniker, filmskapare, artister, föreläsare, grafiker m. fl. för att kunna sätter ihop ett team med den specifika kompetens som krävs för varje enskilt projekt.

På så sätt kan vi erbjuda det stora bolagets kapacitet och samtidigt det lilla företagets personlighet.