Billerud

Interkommunikation

Under hösten 2022 bytte det världsledande papper- och förpackningsföretaget Billerudkorsnäs namn till Billerud.

Vi på Brinc fick den stora äran att jobba med interna kommunikationsinsatser för att på olika sätt belysa ”namnförenklingen” för företagets ca 6.000 medarbetare globalt.

Projektet infattade bland annat framtagning och utskick av tryckta brev till alla medarbetare, en digital kampanjsite, projektledning av fysiska aktiviteter på bruken samt en film med Björn Ling och Johan Östling i huvudrollerna.

CASE