Lantmäteriet

Medarbetardagar

Vart tredje år samlar Lantmäteriet sina cirka 2000 medarbetare för en gemensam konferens för att skapa samsyn, stärka interna relationer och tillsammans ta avstamp för kommande period. Brinc har vid flera tillfällen arrangerat dessa medarbetardagar.

CASE