Myndigheten för arbetsmiljökunskap

Webinar

Vi producerar och genomför i allt större utsträckning digitala evenemang som kick-offer, möten, utbildningar och webinar.

Vi har bland annat på uppdrag av Myndigheten för arbetsmiljökunskap levererat två sändningar med ansvar för innehåll och koncept, plattform, projektledning och teknik.

Sändningarna har genomförts både från studiomiljö och från deras eget kontor där vi byggt upp en anpassad studio utifrån innehåll och syfte.

CASE