Sibylla

Kickoff på Friends Arena

Varje år samlar Sibylla 300 franchisetagare och medarbetare för att bygga laganda, skapa samsyn och förståelse för vägen framåt. Och – inte minst – för att fira den stora snabbmatskedjans framgångar.

I nära samarbete med Sibyllas ledning har Brinc under flera år haft förmånen att arrangera medarbetardagen ”Sibylla United” – ett koncept som vi varit med och utvecklat från grunden.

CASE